Welcome to website
Menu


อุปกรณ์บริหารแขน-ขา-หน้าท้อง (แบบดึง-งัดยกตุ้มน้ำหนัก)

รายละเอียด

ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.90 เมตร