Welcome to website
Menu


อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่(แบบดึงยกตัว)

รายละเอียด

ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.60 เมตร